ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Globalizacijos įtaka Lenkijos laivų statybos pramonės restruktūrizavimo procesui: situacijos analizė
Leonard Henryk Rozenberg, Leon Leszek Dorozik

SANTRAUKA. Pastarieji metai parodė, jog laivų statybos pramonė Europoje yra ant bankroto ribos. Autoriai nurodo pagrindines šios situacijos priežastis ir analizuoja dabartinę situaciją Lenkijoje, lyginant ją su Europos ir pasauline laivų statybos pramone. Straipsnis taip pat atkreipia dėmesį, jog nepaisant to, kad tipinė finansinė analizė rodo ekonominio veiksmingumo trūkumą laivų statybos gamyboje, iš tikrųjų ekonominis požiūris (įskaitant socialines pajamas ir išlaidas) nusako, kad laivų statybos suteikia daug darbo vietų, be to, stimuliuoja inovatyvias ir socialines-ekonomines aplinkos veiklas. Taip pat parodomos Europos teisės silpnosios vietos, kuriose neatsižvelgiama į laivų statyklos tūkstančių darbo vietų likvidavimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: laivų statybos pramonė, globalizacija, restruktūrizacija, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict