ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
IKT vartojimas kaip žiniomis grįstos ekonomikos atributas: Lenkijos atvejis
Teresa Kamińska

SANTRAUKA. Įvairiais mokslininkų, tyrėjų ir organizacijų atliktais tyrimais, apklausomis ir ataskaitomis siekiama pagrįsti informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) įtaką įvairiems ekonominiams ir socialiniams procesams makro- bei mikro- lygiais, kurie sukuria pamatus žiniomis grįstai ekonomikai ir informacinei visuomenei.

Aprašant tyrimą, buvo siekiama įrodyti hipotezę, kad Lenkijos įmonės bei fiziniai asmenys visiškai neatitinka žiniomis grįstos ekonomikos (informacinės visuomenės) poreikius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Lenkija, rinkos dalyviai (įmonės ir asmenys), IKT, skaitmeniniai produktai, žiniomis grįsta ekonomika (informacinė visuomenė).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict