ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Žmogiškųjų išteklių valdymas Lenkijos ekonomikoje
Danuta Kopycińska

SANTRAUKA. Sisteminiai transformacijos procesai vykę Lenkijoje sutapo su pasualiniais integracijos ir globalizacijos procesais. Šiame straipsnyje siekiama įvertinti žmogiškąjį kapitalą Lenkijoje 1990-2007 m. laikotarpiu, t.y. nuo sisteminės transformacijos iki ekonominės krizės. Lenkijos įstojimas į Europos Sąjungą 2004 metais buvo siejamas su ES strategijos įgyvendinimu, siekiant įgyti ekonominį pranašumą pasaulio ekonomikoje bei taip kurti žiniomis grįstą ekonomiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žiniomis grįsta ekonomika, žmogiškasis kapitalas, efektyvumas, konkurencingumas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict