ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Lenkijos aplinkosaugos politikos vertinimas per ekonomikos transformacijos ir globalizacijos laikotarpį
Barbara Kryk

SANTRAUKA. 20-ojo amžiaus antrojoje pusėje neracionali žmogaus veikla lėmė ekologinę krizę bei padidino pasaulinės ekologinės katastrofos riziką. Propaguojant bei įgyvendinant darnaus vystymosi koncepciją pasaulyje (taip pat ir Lenkijoje) galima pristabdyti ir sumažinti neigiamų tendencijų poveikį bei aplinkos nuostolius. Šis įgyvendinimas turi būti grindžiamas programos dokumentuose, apibrėžiant pagrindinius principus ir tikslus, kurie įvardintų darnios plėtros koncepciją ir jos įgyvendinimą bei numatytų aplinkosauginės politikos tikslus. Lenkijoje tiek darnaus vystymosi sąvoka, tiek aplinkos apsaugos politika turėtų būti siejama su ekonominėmis-socialinėmis perspektyvomis ES narystės bei dalyvavimo globalizacijos procese akivaizdoje.

Lenkijoje ratifikuoti ES dokumentai ir tarptautinės konvencijos dėl aplinkos apsaugos taikymo turėtų būti Lenkijos aplinkosaugos politikos formavimo pagrindu. Būtinybė prisitaikyti reiškia nuolatinę evoliuciją Lenkijos aplinkosaugos politikai, kurios rezultatai, be kita ko, yra veiksmingumo įvertinimas. Todėl pagrindinis šio straipsnio tikslas yra įrodyti, kad Lenkijos aplinkos apsaugos politika yra veiksminga.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darnus vystymas, aplinkos apsaugos politika, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict