ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Lenkijos draudimo rinkos konsolidacija ir rezultatų veiksmingumas – rinktiniai įmonių susiliejimų pavyzdžiai
Tomasz Bernat

SANTRAUKA. Įmonės, kurios veikia finansų rinkoje, yra veikiamos pasaulinių tendencijų, tokių kaip globalizacija ir konsolidacija. Lenkijos draudimo rinkoje globalizacijos padariniai yra matomi įmonių įsigijimų ir susiliejimų procesuose. Per pirmuosius 21-ojo amžiaus metus Lenkijos draudimo rinka tik patvirtino tą teiginį dideliu įmonių susiliejimų skaičiumi. Šių procesų veiksmingumas tampa kertiniu šio straipsnio tyrimo tikslu. Šiame straipsnyje autorius tiria, ar padažnėję bendrovių susiliejimų atvejai Lenkijos draudimo rinkoje garantuoja pelningumą?

Siekiant atsakyti į pagrindinį tyrimo klausimą, autorius pateikia teorinius ir praktinius bendrovių susiliejimų ir įsigijimų tarp Lenkijos draudimo rinkos subjektų aspektus. Straipsnyje keliama hipotezė, jog įmonių susiliejimo ir įsigijimo procesai ilgainiui gali suponuoti draudimo įmonių rezultatų veiksmingumą. Straipsnį sudaro keturios pagrindinės dalys: pirmosiose dviejose dalyse aptariamas teorinis draudimo kompanijų susijungimo lygmuo, remiantis literatūros analize. Likusiose dalyse atskleidžiamas praktinis temos ištyrimo lygmuo Lenkijos draudimo rinkoje, siekiant patvirtinti hipotezes ir pateikti bendras išvadas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konsolidacija, susiliejimai, transformacija, draudimo rinka, rinkos efektyvumas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict