ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Lyginamoji Lenkijos ir euro zonos ekonomikos struktūrų analizė
Elzbieta Adamowicz, Konrad Walczyk

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas – palyginti Lenkijos ir euro zonos ekonomikų struktūras, siekiant patvirtinti prielaidą, kad gamybos struktūrų panašumai teigiamai koreliuoja su verslo ciklų sinchroniškumu. Galima teigti, jog šalys su vietinės produkcijos diversifikacija turi didesnę tikimybę patekti į valiutos zoną, negu šalys, kuriose produkcija yra stipriai specializuota. Autoriai empiriškai pagrindžia prielaidą, jog ciklo sinchronizaciją lemia struktūrinių ekonomikos savybių.

Straipsnio autoriai pritaikė kai kuriuos struktūrinės konvergencijos matavimo įrankius bei verslo ciklo sinchroniškumo priemones, tam kad būtų galima patvirtinti šią hipotezę, remiantis Europos statistikos departamento (1995-2008 metų) duomenimis. Atlikus kritinę duomenų analizę, nustatyta, kad Lenkijos ekonomikos struktūra, palyginus su euro zonos ekonomikos struktūromis, turi tam tikrų esminių skirtumų. Kaip teigia autoriai, skirtumai yra susiję tiek su gamybos, tiek su paklausos struktūromis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pinigų sąjunga, verslo ciklų sinchroniškumas, struktūrinė konvergencija, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict