ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Verslumo vystymo ir institucinės paramos barjerai Lenkijoje – aukštojo mokslo institucijų vaidmuo paramos sistemoje
Marek Kunasz

SANTRAUKA. Straipsnyje siekiama nustatyti kliūtis, trukdančias verslumo plėtrai pasauliniu, Europiniu ir Lenkijos lygiu. Be to, autorius vertina valstybinių institucijų veiksmus, kurių buvo imtasi, siekiant paremti verslumo plėtrą Lenkijoje. Straipsnio autorius taip pat nagrinėja veiksmus, kurių buvo imtasi, formuojant verslumo požiūrį iš aukštojo mokslo institucijų perspektyvos.

Norint įvykdyti užsibrėžtus tyrimo uždavinius, straipsnyje pateikiama: a) svarbiausios verslumo kategorijos, b) susisteminti literatūroje pateikti verslumo barjerai, c) institucinės priemonės bei įrankiai, kaip renti verslumo plėtrą Lenkijoje. Empirinėje straipsnio dalyje pateikiama tarptautinio mokslinio tyrimo analizė, susijusi su Lenkijos pagrindinių dieninių studijų studentų (specialybinių ir nespecialybinių programų) verslumo ugdymu 2006 metais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumas, institucinė parama, aukštasis mokslas, studijų programos, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict