ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Pokyčių valdymo Rumunijos aukštojo mokslo institucijose studija: vidaus suinteresuotųjų šalių perspektyva
Marius D. Pop, Ramona Lacurezeanu, Răzvan Liviu Nistor

SANTRAUKA. Šiuolaikinio švietimo marketingo problemų ir marketingo informacinių sistemų (MkIS) bei ITK plėtros kontekste per itin dinamišką, neramią ir kartais netgi priešišką marketingo aplinką, atidžiai sekant tarptautinę, regioninę ir nacionalinę evoliuciją, ir remiantis atitinkamomis žiniomis apie Rumunijos švietimo sistemos realijas, šiuo straipsniu stengiamasi pateikti konceptualius požiūrius į kai kuriuos pagrindinius klausimus, susijusius su pokyčių valdymu aukštojo mokslo institucijose. Be to, autoriai siekia pateikti būdus, kaip turėtų būti atspindėtos marketingo informacinės sistemos jų viduje, atskleidžiant veiksnius, kurie sukelia pokyčių poreikį tokiose organizacijose.

Straipsnis skirtas universitetų vidaus suinteresuotųjų šalių tyrimui, analizuojant dalinius rezultatus gautus iš dviejų žvalgomųjų tyrimų, siekiant identifikuoti organizacinių pokyčių poreikį ir numatyti galimų šaltinių priešinimąsi pokyčiams iš studentų ir atitinkamai mokymo personalo perspektyvos. Tyrimui su studentais buvo pasirinkta 394 skirtingų specializacijų ir skirtingų kursų studentai, studijuojantys Rumunijoje. Tyrime dalyvavo 44 dėstytojai iš visų katedrų bei apėmė visas akademinės hierarchijos pozicijas. Tyrimas padėjo autoriams įvertinti pokyčių poreikį institucijos ir sistemos viduje bei leido nustatyti veiksnius, skatinančius organizacinius pokyčius ir potencialius MkIS adaptavimo barjerus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizaciniai pokyčiai, aukštasis mokslas, vidaus suinteresuotos šalys, marketingo informacinė sistema, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict