ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Juodosios jūros turizmo įmonių efektyvumo tyrimas, naudojant kadraženklio metodą
Kamer-Ainur Aivaz, Diane-Paula Corina Vancea

SANTRAUKA. Turizmas reprezentuoja vieną iš svarbiausių veiklų Rumunijoje, taip pat kaip ir daugelyje šalių, kadangi tai gali atnešti naudos mėgstamiems turizmo ir pamario rajonams, ir gali veikti neindustines zonas kaip akceleratorius, taip prisidedant prie subalansuotos pinigų cirkuliacijos apyvartoje ir patiriant multiplikatoriaus efektą.

Autoriai šiame straipsnyje pristato turizmo paslaugų efektyvumo etalono paskaičiavimus, matuojant paslaugų teikėjo produktyvumą kitų homogeninės grupės paslaugų teikėjų atžvilgiu. Tyrimo pagrindu tapo 572 turizmo įmonių Konstantos apskrityje duomenų iš įmonių balanso ataskaitų rinkimas ir jų apdorojimas, naudojant kadraženklio metodą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ribos, efektyvumas, kadraženklio metodas, indėlis, išeiga, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict