ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Verslo organizacijų ir aukštojo mokslo institucijų aljansų vystymo priklausomybės nuo verslo organizacijos dydžio tyrimas
Mihai F. Băcilă, Ovidiu I. Moisescu, Alexandra M. Ţîrca

SANTRAUKA. Straipsnio pradžioje autoriai iškelia prielaidą, jog verslo organizacijų ir universitetų bendradarbiavimą gali skatinti siekis bendrai stiprinti savo pajėgas, kovojant su didėjančia konkurencija, brangstančių išteklių grėsmėmis bei ieškant naujų rinkos galimybių. Autorių tyrimo tikslas – ištirti verslo organizacijų dydžio, apibrėžto Europos standartais, įtaką įmonių galimybėms bendradarbiauti ir kurti aljansus su aukštojo mokslu institucijomis. Įmonės formaliai buvo suskirstytos į keturias kategorijas, pagal darbuotojų skaičių (mikro, mažos, vidutinės ir didelės). Empirinio tyrimo imtis buvo 216 įmonių iš vieno Rumunijos regionų – Transilvanijos.

Tyrimo metu paaiškėjo svarbių aspektų, įrodančių įmonės dydžio tiesioginę priklausomybę nuo bendradarbiavimo su universitetais sėkmės: 1) absolventų profesinio mokymo suvoktas lygmuo, 2) įmonių susidomėjimas kursais bei mokymais, 3) įmonių ir universitetų teikiamų konsultacijų nauda, 4) prisidedant prie profesinio mokymo bei konkrečių klausimų sprendimo, 5) tokių kaip mokslinių tyrimų projektų vystymas, 6) stipendijos studentams ir pan.

Tyrimo pabaigoje autoriai pateikė apibendrinimus ir pasiūlymus mokymo programų gerinimui, pateikė rekomendacijas dėl aukštojo mokslo įstaigų pajamas teikiančių veiklų, tokios kaip konsultacijų ir kursų rengimai įmonėms, siekiant sustiprinti į praktiką orientuotą studentų profesinį išsilavinimą per praktines stažuotes ar įdarbinimo etato dalimi galimybes.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštojo mokslo institucijos, verslo organizacijos, bendradarbiavimas, aljansai, Transilvanija, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict