ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Suinteresuotųjų šalių požiūris į įmonės socialinę atsakomybę Rumunijos verslo kontekste: kokybinis tyrimas
Laurenţiu-Dan Anghel, Diana Maria Vrânceanu, Alina Filip

SANTRAUKA. Šio straipsnio tikslas – nustatyti suinteresuotųjų šalių požiūrį į įmonės socialinės atsakomybės įgyvendinimo lygį Rumunijos verslo aplinkoje. Autoriai straipsnį pradeda nuo įmonės socialinės atsakomybės koncepcijos pristatymo ir suinteresuotųjų šalių teorijos apibūdinimo. Po to, pristatoma trumpa Rumunijos verslo aplinkos ir vietinių suinteresuotųjų šalių, turinčių įtakos įmonių veiklai, apžvalga. Kokybinis tyrimas buvo vykdomas su Rumunijos įgaliotomis suinteresuotomis šalimis, pasitelkiant giluminio interviu techniką. Svarbiausios išvados rodo, kad suinteresuotosios šalys, apibrėždamos įmonės socialinę atsakomybę, sieja ją su filantropiniais ir teisiniais aspektais, ir tik vėliau vertina ekonomikos dimensiją.

Socialinės atsakomybės vaidmuo ekonomikos lygyje dažniausiai susijęs su pragyvenimo lygio gerinimo galimybėmis, tuo metu kai socialiniame lygyje tai apima socialiai remtinų žmonių išlaikymą bei aprūpinimą. Rumunijos suinteresuotosios šalys pabrėžia vidaus įmonės socialinės atsakomybės matmenį. Suinteresuotųjų šalių vaidmuo yra labiau informacinis ir šviečiamasis, nei operacinis, keliant tokius prioritetus kaip rūpintis darbuotojais, jaunąja karta, investitoriais bei konkurentais. Konstatuota, jog tarp suinteresuotųjų šalių ir Rumunijos įmonių nevykdomas sisteminis dialogas apie įmonių socialinę atsakomybę. Ši koncepcija turi būti priimta palaipsniui, atsižvelgiant į visuomenės gebėjimus įsisavinti naują vertybių sistemą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonių socialinė atsakomybė, suinteresuotosios šalys, verslo aplinka, kokybinis tyrimas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict