ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Santykių marketingo orientacija ir marketingo praktika: poveikis verslo rezultatams
Cristian Duţu, Horaţiu Hălmăjan

SANTRAUKA. Per kelis praėjusius dešimtmečius, tiek marketingo teorija, tiek praktika patyrė transformacijos procesų, nuo požiūrio pagrįsto marketingo komplekso koncepcijos (tradicinio/transakcinio požiūrio į marketingą) iki santykiais pagrįsto požiūrio. Kaip strateginė orientacija, santykių su klientais orientacija reikalauja susifokusuoti į ilgalaikių santykių su klientais palaikymą ir vystymą. Iš transakcinės marketingo orientacijos atsiranda praktika, kurios tikslas susitelkti tiek vartotojų identifikavimu ir perpratimu. Šios marketingo praktikos dažnai būdavo traktuojamos kaip konkurencija su marketingo praktikomis, įgytomis santykių marketingo orientacijos metodu.

Autoriai tyrė 82 Vakarų Rumunijos įmones ir atskleidė, kad santykių marketingo orientacijos nepaneigia transakcinio marketingo pritaikymo reikmės. Todėl galima teigti, kad transakcinio ir santykių marketingo orientacijos gali būti apžvelgtos ir traktuojamos kaip papildančios viena kitą, o ne prieštaraujančios. Rezultatai taip pat parodė, kad interaktyvus marketingas ir duomenų bazių marketingas turi neabejotiną teigiamą reikšmę verslo rezultatams, kai tuo tarpu transakcinis marketingas ir tinklų marketingas neturi esminės reikšmės verslo rezultatams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: santykių marketingo orientacija, santykių marketingas, transakcinis marketingas, verslo rezultatai, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict