ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Organizacijos įvaizdis ir organizacijos vystamasis: sąsajų paieška
Ligita Šimanskienė

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamos tarpusavio sąveikos tarp organizacinės kultūros, mokymo, organizacinio vystymosi/tobulėjimo ir įvaizdžio. Buvo sukurti du modeliai, pagrindžiantys šias sąveikas. Straipsnio ir tyrimo tikslas ištirti respondentų nuomonę apie organizacijos įvaizdį, kuris yra įtakojamas organizacinio vystymosi per organizacinius mokymus. Tyrimo objektas – organizacijos įvaizdis ir organizacinis vystymasis. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti organizacinės kultūros, organizacijos įvaizdžio, organizacijos vystymosi bei mokymosi sampratas, pateikiant modelius; atlikti tyrimą, identifikuojant organizacijos įvaizdį, mokymosi būdus ir organizacijos vystymąsi organizacijose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacinė kultūra, mokymas, organizacinis vystymasis, įvaizdis, organizacija, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict