ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Marketingo orientacija ir tarptautinis verslumas
Florin Foltean, Emőke-Szidónia Feder

SANTRAUKA. Vienas iš fenomenų, pasireiškiančių šiuolaikinio verslo aplinkoje, yra įmonių internacionalizacija. Daug teorinių ir empirinių tyrimų išaiškino marketingo koncepcijos ir marketingo orientacijos esmę ir naudą bei šaliai intensyvios kritikos identifikavo eilę praktinių iššūkių. Atskiras literatūros studijų srautas buvo sutelktas į verslumo orientacijos loginės struktūros identifikavimą ir įvertinimą. Šiame straipsnyje pabrėžiami teorinio tyrimo rezultatai, lemiantys santykį tarp verslumo ir rinkos orientacijos.

Šis darbas atspindi teorinio santykių tarp verslo ir marketingo orientacijų tyrinėjimo rezultatus bei integruoja dvi strategines orientacijas internacionalizacijos proceso tyrimo rėmuose tam, kad įmonėje būtų sukurtas sinergijos efektas, lemiantis jos tarptautinę elgseną bei stiprintis tarptautinės veiklos konkurencingumą. Taigi, šio straipsnio tikslas – pateikti argumentus, įrodančius, kaip iniciatyvi rinką skatinanti elgsena ir strategijos turi būti paremtos aukšto lygio verslo strategijomis tam, kad garantuotų ilgalaikę tarptautinę veiklą. Pirmiausia, straipsnyje apžvelgiamos literatūroje pateikiamos įmonių veiklos rinkoje ir verslo orientacijos dimensijos, jų esmė bei veiklos rezultatai. Po to, buvo identifikuoti konvergencijos taškai ir sinerginis šių orientacijų lygis bei siūlomas integruotas strateginės orientacijos planas, kuris gali būti pritaikomas tarptautiniam verslumui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rinkos orientacija, verslumo orientacija, tarptautinis verslumas, tarptautinis veiksmingumas, mažos ir vidutinės įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict