ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Įmonių, veikiančių Rumunijos rinkoje, marketingo komunikacijų vystymosi orientyrai
Ioana Cecilia Popescu, Andreea Mihaela Barbu, Florin Tudor Ionescu

SANTRAUKA. Praėjus 20 metų po politinio rėžimo pasikeitimo Rumunijoje, kompanijos suprato būtinybę vykdyti veiksmingesnes ir geriau suplanuotas marketingo programas. Šiame straipsnyje pristatomi marketingo tyrimų rezultatai, kurių tikslas – sužinoti Rumunijos įmonių vadovų požiūrį į marketingo komunikacijas.

Tyrimai parodė, kad vis daugiau Rumunijos rinkoje veikiančių įmonių pradeda pripažinti marketingo komunikacijų svarbą ir skiria joms tinkamus išteklius. Dažniausiai naudojamos priemonės yra pardavimų personalas, reklama skrajutėse, kataloguose ir brošiūrose, kuriuos reklamuojamos kainų nuolaidos. Taip pat verta paminėti, kad, paklausus apie marketingo komunikacijų įrankių galimybes, paaiškėjo, kad Rumunijos verslo įmonių vadovai dažniausiai nenaudoja televizijos ir kino reklamos. Be to, gautos tokios tyrimo išvados:

(1) Įmonės vardas, įmonės teikiamų prekių/ paslaugų ženklai bei įmonės įvaizdis – tai marketingo komunikacijų objektai, kurie ne itin domina Rumunijos įmonių vadovus, tuo tarpu pardavimų generavimas yra daugumos Rumunijos įmonių strateginis prioritetas.

(2) Rumunijos organizacijų formuluojami reklaminiai kreipimai ir šaukiniai yra labiau racionalaus pobūdžio, nei emocionalaus; beveik nekreipiamas dėmesys į prekės ženklo asmenybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Rumunijos rinka, marketingas, verslo komunikacija, korporacinė komunikacija, reklamos technikos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict