ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Ekonomikos ir verslo administravimo disciplinų sąveika: Rumunijos aukštojo mokslo patirtis
Rodica Milena Zaharia, Valerică Olteanu, Nicolae Al. Pop

SANTRAUKA. Šis straipsnis nagrinėja tarpdiscipliniškumo temą iš akademinės perspektyvos, siekiant išryškinti bendrą supratimą apie tarpdiscipliniškumo koncepcijos vystymąsi. Klausimai į kuriuos šiame straipsnyje siekiama atsakyti yra tokie:

  • Kaip suvokiamas tarpdiscipliniškumo koncepcijos vystymasis?
  • Kiek ekonomikos mokslas prisideda prie tarpdiscipliniškumo koncepcijos vystymo?
  • Ar tarpdiscipliniškumas prisideda prie švietimo sistemos gebėjimų prisitaikyti prie rinkos poreikių?
  • Ar sunku sukurti studijų programas laikantis griežto požiūrio į tarpdiscipliniškumo koncepciją?

Autoriai konstatuoja, jog yra didelis atotrūkis tarp konceptualaus požiūrio ir tarp to, kaip šios koncepcijos įgyvendinamos praktiškai (tiek mokslinių tyrimų lygmenyje, tiek studijų programose).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarpdiscipliniškumas, trans-discipliniškumas, ekonomika, verslo administravimas, aukštasis mokslas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict