ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Globalinės ekonominės krizės įtaka įmonių, diegiančių strateginio marketingo instrumentus, Rumunijos verslas-verslui rinkoje
Daniel Şerbănică, Mihaela Constantinescu, Ştefan Claudiu Căescu

SANTRAUKA. Organizacijos, vykdančios strateginį planavimą verslas-verslui rinkoje, naudoja strateginio marketingo įrankius, tokius kaip: verslo misija, tikslai, marketingo strategija, portfelio analizė, segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymo ir pozicionavimo, taip pat nuolatinis marketingo komplekso plėtojimas ir vystymas. Remiantis įmonių, kurios yra aktyvios Rumunijos verslas-verslui rinkoje, pavyzdžiais, dauguma minėtų marketingo priemonių dažniau diegiamos intuityviai nei organizuotai. Ekonominė krizė vis dėlto privertė Rumunijos įmones permąstyti savo marketingo strategijas, siekiant susidoroti su didžiaisiais pokyčiais verslo aplinkoje.

Šiame straipsnyje, visų pirma, bandoma paaiškinti tam tikrą lygį, kuriuo strateginės marketingo priemonės turi būti naudojamos vietinės rinkos verslas-verslui atveju, ir, antra, kokybiniais tyrimais bandoma pagrįsti ekonominės krizės poveikį organizacijų vykdomoms marketingo veikloms. Minėtas poveikis buvo tiriamas, pasitelkiant kokybinį tyrimą, kuriame dalyvavo į krizinį laikotarpį patekusių įmonių vadovai.

Rezultatai parodė, kad dauguma marketingo įrankių pasikeitė, taigi galima teigti, kad ekonominės krizės atsiradimas Rumunijos verslas-verslui rinkoje yra viena iš priežasčių, lėmusių strateginio mastymo atsiradimą ir jo išplėtojimą organizacijų viduje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominė krizė, verslas-verslui rinka, strateginis marketingas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict