ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Kviestinių redaktorių žodis
Apie transformacinę Rumunijos rinkos konkurencingumo aplinką ir marketingo technologijų taikymus

JEL klasifikacija: Y20.

Nacionalinės ekonomikos turi sekti globalizacijos tempą ir siekti būti konkurencingos globalėjančiame pasaulyje, įvertinant šių dienų ekonomikos nuosmukio realijas. Tai nėra lengvas iššūkis, ypač mažoms Europos Sąjungos naujųjų šalių-narių ekonomikoms. Pasaulinė ekonomikos krizė pagrindė poreikį nacionalinėms ekonomikoms ieškoti ir taikyti ekonominius įrankius ir technologijas, kurios galėtų garantuoti rinkos ekonomikos stabilumą arba bent siekti status quo būsenos, užkertant kelią tolesniam ekonomikos krizės gilėjimui.

Nuo 2004 metų turime daug įrodymų, kad būtini pokyčiai ir transformacijos vyksta naujose Europos Sąjungos valstybėse-narėse (ES-25). Rumunija ir Bulgarija prisijungė prie sudėtingos Europos Sąjungos rinkos 2007 metais; rinkos, kuri siekia integruoto rinkos veikimo efektyvumo ir verslo aplinkos vystymosi.

Šis specialus Verslo ir ekonomikos transformacijų leidimas apima įvairių Rumunijos universitetų tyrėjų atliktus tyrimus. Jis taip pat skiriamas 20-tai Rumunijos 1989 m. gruodžio Revoliucijos sukakčiai. Tai minimalus laiko tarpas tautai, kuri išnėrė iš sudėtingo totalitarinio periodo, kad iš naujo studijuotų demokratijos ir rinkos ekonomikos taisykles. Mes taip pat turime minimalią aukštojo verslo ir ekonomikos išsilavinimo erdvę bei susitelkiame ties sinergine studijų ir tyrinėjimais pagrįsto išsimokslinimo bendra veikla. Rumunijoje šis procesas – vis dar tebevykstantis iššūkis. Tikimasi, kad akademinio tyrinėjimo rezultatai, skleidžiami tarptautiniame moksliniame pasaulyje, gali prisidėti bent viena pamatine plyta didingoje žinių tvirtovėje.

Straipsniai, kurie pristatomi skaitytojų dėmesiui, yra pagrįsti tiesioginiais marketingo tyrinėjimais, kuriuos atlikto svarbiausių Rumunijos universitetų profesoriai ir tyrėjai, įrodydami augančią marketingo tyrimų bei studijų tradiciją šioje šalyje. Svarbu priminti, kad akademiniame pasaulyje marketingas turi istoriją ir Rumunijoje. Dažniausiai klystama, kada šis vystymasis siejamas tik su pastaraisiais dviem rinkos ekonomikos dešimtmečiais. Pirmas termino „marketingas“ vartojimo atvejis Rumunijoje nustatytas 7-ajame dešimtmetyje. Pirmas Rumunijos profesoriaus Constantin Florescu (1929-2004) dėstė marketingo kursą Bukarešto ekonomikos studijų akademijos Komercijos fakultete 1971-1972 akademiniais metais. Nors ankstesnė planinė ekonomika nepalikdavo jokios erdvės marketingo idėjų realizacijai, tokia disciplina buvo dėstoma prekybos, (ypač užsienio prekybos), specialistų mokymuose. Po 1990 metų, perėjus į rinkos ekonomikos režimą, marketingas tapo viena iš populiariausių ir reikalingiausių verslo specializacijų Rumunijoje tiek akademiniu, tiek verslo praktikos lygmeniu.

Per du pastaruosius dešimtmečius Rumunijos ekonomika žymiai plėtojosi, nors ekonominio vystymosi ir nuosmukio periodai sekė vienas po kito. Įvyko pagrindiniai pokyčiai Rumunijos rinkos nuosavybės struktūros, ekonominių sektorių plėtros, kliento poreikių patenkinimo ir vartotojų elgsenos, produktų ir paslaugų pasiūlos įvairovės srityse. Esant šioms aplinkybėms, marketingo ir marketingo tyrimų vaidmuo bei reikšmingumas Rumunijos rinkos konkurencingumo vystyme gali tik sustiprėti.

Rumunijos mokslininkų pastangų dėka buvo pradėtas nacionalinis projektas. Šis specialus Verslo ir ekonomikos transformacijų priedas (T. 8, Nr. 3 (18), A priedas, 2009), skirtas kolektyvinių tyrimų rezultatams, gautiems pagal projekto dotaciją Nr. 91-066 “Integruotos, kompleksinės ir interaktyvios informacijos sistemos sukūrimo Rumunijos įmonių marketingo sprendimų bei jų lemiančio konkurentiškumo lygmens tyrimas”, kurį finansavo Rumunijos Nacionalinis programų valdymo centras (NPVC), nuo 2007 metų vystomas INFOMARK projekto rėmuose. INFOMARK projekto tikslas – portalo sukūrimas, kuriame būtų teikiami akademinių tyrimų rezultatai, kuriuos vykdo penkių partnerio universitetų marketingo katedros. Šiame portale būtų pristatyta marketingo įrankių ir technologijų prieiga prie atliktų Rumunijos organizacinės rinkos tyrimų įvairiomis rinkos temomis, kurios galėtų susilaukti Rumunijos verslo įmonių ir nekomercinių organizacijų susidomėjimo.

Partneriai-universitetai yra svarbiausi mokslinės veiklos lopšiai – ne tiktai verslo ir ekonomikos sandaroje – bet visose Rumunijos regioninėse srityse. Ši partnerystė apima Valahiją (Bukarešto ekonomikos studijų universitetą), Banatą (Vakarų Timişoaros universitetą), Transilvaniją („Babes-Bolyai” universitetą Kluže - Napokoje), Moldaviją (Iaşi “Alexandru Ioan Cuza” universitetą) ir Dobrujeją (“Ovidius” universitetą Konstantoje). Mažiau žinantiems Rumunijos aukštojo mokslo sistemą, reikėtų pabrėžti, kad pirmi keturi aukščiau minėti universitetai, kartu su Bukarešto ekonomikos studijų universitetu, yra “Universitaria” konsorciumo nariai.

Pateiktus Rumunijos mokslininkų straipsnius kviestiniai redaktoriai suskirstė į keturias tikslines grupes:

  1. Transformacijų iššūkiai Rumunijos verslo rinkos plėtrai ir jos konkurencingumui.
  2. Centrinės ir Rytų Europos verslo suinteresuotųjų šalių vaidmuo ūkio transformacijose.
  3. Rumunijos švietimo rinkos transformacijos.
  4. Marketingo inovacijų reikšmingumas Rumunijos pramonės sektoriuose.

Rumunijos autoriai atliko daugiakriterinius bei tarpdisciplininius tyrimus teoriniame bei empiriniame lygmenyje, apimančius platų veiksnių spektrą, kurie lemia nacionalinės rinkos efektyvumą bei konkurencingumą. Autoriai savo straipsniuose aptaria suinteresuotojų šalių vaidmenį verslo vystyme bei jo rezultatyvume, švietimo rinkos situaciją, marketingo inovacijas turizmo, politikos, ryšių bei tvaraus marketingo teorijose, pateikiant šiuolaikinių marketingo komunikacijų tendencijas.

Mes norime padėkoti Rumunijos Nacionaliniam programų valdymo centrui už tyrimų finansavimą, kuris suponavo šių straipsnių atsiradimą. Taip pat norime padėkoti jauniems tyrėjams Mihai Ioan Rosca, Alin Stancu, Florin Ionescu ir Andreea Barbu, atstovaujantiems Bukarešto ekonomikos studijų universitetą, už jų įnašą, rengiant projekto paraišką, kuri lėmė jos sėkmingą vertinimą ir finansavimą. Rumunijos autorių ir projekto organizatorių vardu norėtume išreikšti ypatingą padėką Vilniaus universitetui ir Vilniaus universiteto leidyklai, kad įvertino ir prisidėjo prie Rumunijos mokslinio įnašo į žinių apie Centrinės ir Rytų Europą platinimo.

Kviestiniai redaktoriai

prof. dr. Răzvan Zaharia,
Bukarešto ekonomikos universiteto kancleris, Rumunija,
INFOMARK projekto direktorius
ir

prof. dr. Dainora Grundey,
Vilniaus universitetas

Bukareštas – Kaunas
2009 spalio 10 d.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict