ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Konkurencijos ir antikonkurencijos strategijos Rumunijos rinkoje
Răzvan Zaharia, Anca Francisca Cruceru, Alin Valentin Angheluţă

SANTRAUKA. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kaip Rumunijos įmonės sprendžia konkurencijos problemas nacionalinėje rinkoje. Šiame straipsnyje pateikiama speciali tema, nagrinėjanti apibendrintą požiūrį į antikonkurencinius įmonių veiksmus. Šiam tikslui pasiekti buvo atliekama keletas žingsnių: literatūros apžvalga, atskleidžiant konkurencijos ir antikonkurencijos strategijų teorinius požiūrius; dokumentinis Rumunijos antimonopolinių įstatymų tyrimas; atliekami du kiekybiniai tyrimai, siekiant nustatyti rumunų vadovų nuomonę šiuo klausimu.

Atlikus teorinių studijų analizę ir išsamią gautų rezultatų interpretaciją, galima išskirti tokias išvadas: dauguma Rumunijos įmonių laikosi konkurencijos įstatymų; korupcija ekonomikos srityje nėra pagrindinis fenomenas; įmonės dažnai naudojasi finansinio pobūdžio elementais, kovojant su konkurencija: ar jie tai vykdo remdamiesi legalia, teisine praktika (studijuoja konkurencinių produktų kainas ir atsižvelgiant į tai kainas pritaiko savo produktams), ar užsiima nelegalia veikla (vengia mokesčių, siekiant sumažinti išlaidas), Rumunijos bendrovės turi mažai potencialo susidurti su konkurentais tarptautinės rinkose, dėl žemo taikomų marketingo priemonių lygio įgyvendinimo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konkurencinė strategija, antikonkurencinė strategija, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict