ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Kaip įmonės prisiima socialinę atsakomybę per mainų veiklas: suinteresuotųjų šalių požiūris
Stefan Boboc, Ionel Dumitru, Alin Stancu

SANTRAUKA. Nuo jo pasirodymo iki dabartinių laikų marketingas suformavo ekstensyvų ir intensyvų evoliucinį procesą, apimantį vis daugiau koncepcinių sričių ir ciklinių plėtrų, remiantis visuotiniu žmonių visuomenės vystymusi. Straipsnyje daroma prielaidą, kad socialinė atsakomybė organizacijoje užima svarbią vietą, organizacijai pereinant prie tvaraus vystymosi. Organizacijos, kurios rūpinasi savo verslo socialine atsakomybe visuomenės akyse, palaipsniui įgyja teigiamą vertinimą. Tačiau, tiesiogiai siejant įmonės veiklos pasiekimus su savo vidaus suinteresuotųjų šalių požiūriu trumpalaikių organizacijos tikslų perspektyvoje, galima pasiekti kaip tik priešingo efekto – gali išsibalansuoti mainų rodiklių santykis, iššaukiant neigiamą požiūrį į socialines sąnaudas.

Konkretūs autorių atlikti tyrimai atkreipė dėmesį į šių skirtumų šaltinius. Nustatyta, kad atsirado prieštaravimai tarp šių dviejų suinteresuotųjų šalių (vidaus ir išorės). Marketingo politikos formulavimas kompanijos lygmenyje turi būti pagrįstas šių prieštaravimų panaikinimu, t.y. vidaus suinteresuotųjų šalių vizija turi atitikti išorės suinteresuotųjų asmenų poreikius ir lūkesčius, apimant teigiamą požiūrį į socialines sąnaudas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinės sąnaudos, mainai, suinteresuotosios šalys, strateginis mokymas, socialinė atsakomybė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict