ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Marketingo diplomantų savi-efektyvumas: aiškinamasis tyrimas
Corneliu Munteanu, Ciprian Ceobanu, Oana Anton

SANTRAUKA. Bandura (1986) savi-efektyvumą apibūdina, kaip „žmonių sprendimus apie pačių gebėjimus organizuoti ir vykdyti veiksmo kryptis, reikalingas tam tikriems rezultatams pasiekti. Savi-efektyvumas yra susijęs ne su įgūdžiais kuriuos kiekvienas turi, bet su sprendimais apie tai, ką kiekvienas gali padaryti su bet kokiais įgūdžiais, kuriuos kiekvienas turi” (Bandura, 1986, p.391). Yra išlikusių empirinių tyrimų, vertinančių studentų pasitikėjimą, klasėje sprendžiant nurodytas problemas, tačiau trūksta literatūros apie profesinį savi-veiksmingumą.

Rumunijoje buvo vykdomas tyrimas, siekiant išsiaiškinti marketingo studijas baigusių studentų savi-efektyvumo sudedamąsias. Empirinis tyrimas suponavo Marketingo studijas baigusiųjų savi-efektyvumo skalės, susidedančios iš 34 elementų, tobulinimą. Šie elementai apibūdina konkrečias užduotis skirtingoms marketingo funkcijoms: a) marketingo tyrimams (pvz., konstruojant tyrimo siūlymą, buvo vadovaujamasi fokus grupės diskusijų, bei jų duomenų apdorojimo rezultatais), b) rėmimui (pvz., dalyvaujant prekybos mugėse, organizuojant atrankos būdu parengtą kampaniją), c) pardavimams (pvz., parduodant pramonines prekes, susiduriant su agresyviais klientais), d) viešiems ryšiams, e) reklamai (pvz., ruošiant marketingo komunikacijų planą, sudarinėjant reklaminius skelbimus), f) produkto valdymui, g) kainodarai (pvz., atliekant paklausos kreivės vertinimus), h) paskirstymui ir i) pirkimams. Buvo atlikta tiriamoji faktorių analizė, kurios metu buvo pasirinkti aštuoni veiksniai, darantys 70% įtakos bendrai variacijai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: savi-efektyvumas, marketingo mokslas, faktoriaus analizė, masto vystymas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict