ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Vartotojų nuomonės apie aplinkosaugą tyrimas: Rumunijos atvejo analizė
Nicolae Teodorescu, Călin Vegheş, Mihai Roşca

SANTRAUKA. Pastaraisiais metais žodis “žalieji” įgavo daug įvairių prasmių, daugiau ar mažiau susijusių su ekologijos ir aplinkosaugos sritimis. Šis terminas dar vartojamas tokių sąvokas apibūdinimui ir paaiškinimui kaip: “ekologija”, “išlaikantis ekonominę pusiausvyrą, darnus”, “gamtosauga”, “įmonių socialinė atsakomybė” ir “naujas vartotojiškumas”. Pastarieji terminai buvo sietini su tokių reiškinių sampratomis kaip “lygiateisiškumas”, “humaniškumas”, “politika”, “sąžininga prekyba” arba “nepelno siekimu”.

Šio straipsnio teorinės nuostatos yra grindžiamas empiriniu tyrimu, atliktu 2009 metų gegužės 4-22 dienomis Rumunijoje, kuriame dalyvavo 341 respondentas. Duomenų rinkimui buvo pasitelkiama paprastoji atsitiktinė imties atranka.

Tyrimo rezultatai parodė, kad tik nedaugelis respondentų domisi aplinkosaugos problemomis. Žmonės manė save esant „draugiškais aplinkai“, tačiau tyrimas to neparodė. Taip pat vyravo nuomonė, jog eiliniai Rumunijos piliečiai turi mažai įtakos, mažinant aplinkos niokojimą ir regresą. Apklausos metu vyravusi nuomonė, kad oras Rumunijoje, lyginant su likusiu pasauliu ar su kitais natūraliais gamtos elementais, yra labiausiai užterštas, prieštarauja pasauliniams ir Europos statistiniams duomenims apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą į atmosferą. Nustatyta, jog ši Rumunijos respondentų nuomonė buvo grindžiama sąlyginiu išmetamųjų dujų kiekio padidėjimu Rumunijos didmiesčiuose, didėjant eismo srautams.

Vertinant Rumunijos respondentų nuomonę apie žemės ūkio produktus, paaiškėjo, kad ekologiški produktai yra suvokiami kaip sveikesni, geresnės kokybės bei brangesni.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Aplinkosaugos marketingas, aplinka, ekologinė elgsena, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict