ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Projektų vertinimas realių opcionų modeliais
Tomas Petravičius

SANTRAUKA. Tradicinis projektų vertinimas pagrįstas diskontuotais pinigų srautais ignoruoja potencialias galimybes iš inovacijų, tyrimų ir plėtros (R&D), strateginių įmonei projektų kuomet grynoji dabartinė vertė (NPV) yra maža arba neigiama. Realių opcionų vertinimo požiūris išplečia projekto vertinimo supratimą pridedant opcionų dydžius prie projekto vertės. Kapitalo ir projektų investicijų vertė matoma kaip grynosios dabartinės vertės ir eilės opcionų, kurie gali būti nuosekliai įgyvendinti norint pasiekti tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę grąžą investicijoms bei geriau atspindėti dinamišką ir besikeičiančią verslo aplinką suma. Realių opcionų nustatymas vadovams suteikia galimybes numatyti ir suplanuoti savo veiksmus vėlesnėse projekto stadijose, apsvarstyti projekto pajėgumų apimties išplėtimo, sumažinimo ar visiško nutraukimo galimybes, lanksčiau pritaikyti ir panaudoti naujų tyrimų rezultatus ar kitas intelektinės nuosavybės teises.

Šiame straipsnyje nagrinėjami skirtumai esantys prielaidose ir charakteristikose tarp finansinių ir realių opcionų, pateikiama opcionų vertinimo struktūra, kuria remiantis galima nuosekliai ir sistemiškai atlikti projekto vertinimą opcionų pagalba, analizuojami pagrindiniai Black-Scholes, Cox ir Ross, Binominis bei Reuer projekto išplėtimo opciono vertinimo modeliai ir metodai. Pateikiami dažniausiai praktikoje naudojami pagrindiniai projektų opcionų tipai, jų nustatymo ir skaičiavimo priežastys bei taikymo tikslai.

Paskutinėje dalyje panaudojus Black-Scholes opcionų vertinimo modelį ir Binominį metodą įvertinami opcionai norint išplėsti, uždelsti ar atsisakyti projekto, taip pat sudėtinio, kelių etapų projekto įgyvendinimas, darbas užbaigiamas realių opcionų panaudojimo trūkumus ir privalumus apibendrinančiomis išvados.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: realūs opcionai, realių opcionų vertinimas (ROV), Black-Scholes opcionų vertinimo modelis, Binominis vertinimo metodas, diskontuotas pinigų srautas (DCF).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict