ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Studentų antreprenerystės įgūdžių tyrimas posocialistinėse šalyse: tarptautinis tyrimas (2 dalis)
Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Dainora Grundey, Baiba Šavriņa, Yurij Bilan, Andrea Koren

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiama antroji tyrimo dalis, kurioje autoriai aptaria tarptautinės studentų antreprenerystės įgūdžių studijos, atliktos 2006 metais esminius parametrus Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir Vengrijoje. Tarptautinio tyrimo rezultatai buvo apdorojami tikslinėse valstybėse per 2007-2008 metus, o 2009 metais pasirodė ir išsami studija, kurią publikavo Lenkijos Ščecino universitetas. Antroje straipsnio dalyje pateikti išsamūs tirtų valstybių studentų (specialybinių ir nespecialybinių studijų programų) atsakymai ir nuomonės apie antreprenerystę ir verslo kūrimo galimybes savo šalyse. Tyrėjus domino, ar studentai suvokia būsimo verslo peripetijas savo šalyse, ar yra susipažinę su verslo kūrimo įstatyme baze bei jo finansavimo būdais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: antreprenerystė, antreprenerystės indeksas, švietimas ir mokymai, posocialistinės šalys, Lenkija, Latvija, Lietuva, Ukraina, Rusija, Vengrija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict