ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Rumunijos akademinių tyrimų rezultatyvumas: Bukarešto ekonomikos universiteto tyrėjų požiūris
Rodica Milena Zaharia

SANTRAUKA. Autorė teigia, kad Rumunijos universitetų akademiniai trimai – labai jautri tema, todėl šiame straipsnyje siekiama atsakyti į kai kuriuos susijusius su šia tematika klausimus tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu. Kaip vienas iš pavyzdžių nagrinėjamas Bukarešto Ekonomikos universiteto atvejis. Empirinio tyrimo metu autorė siekė išsiaiškinti šio Rumunijos universiteto nuomonę apie akademinių tyrimų esmę ir naudą: kaip tyrėjai vertina akademinių tyrimų vertinimo sistemą Rumunijoje, kaip ši sistema galėtų būti tobulinama.

Autorės straipsnį sudaro trys pagrindinės dalys bei pasiūlymai ir metmenys tolimesniems tyrimams. Pirmoje straipsnio dalyje pateikiama akademinės veiklos vertinimo sistemos analizė, remiantis išsamiais tikslinės literatūros aptarimais. Antra dalis skirta Rumunijos universitetų tyrimų procesų ir jų rezultatų vertinimui iš nūdienos perspektyvos. O trečioje dalyje autorė nagrinėja Bukarešto Ekonomikos universiteto atvejį pagal apsibrėžtą metodiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: akademiniai tyrimai, Bukarešto ekonomikos universitetas, rezultatyvumo matavimas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict