ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Kurortinio kazino plėtros poveikis nacionalinei ekonomkai: Slovėnijos atvejis
Hugo Zagorsek

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamas ryšys tarp kazino pramonės ir ekonomikos vystymosi, pasitelkiant konkretų Slovėnijos, kaip Europos Sąjungos narės, atvejį bei atskleidžiant integruoto kurortinio miesto-kazino veiklos galimybes. Autoriai, siekdami pateisinti siūlomo kurortinio kazino vystymo planą, jį metodologiškai pagrindžia ekonominio poveikio analize, nacionaliniais statistiniais duomenimis, įrodančiais siūlomo kazino vystymo naudingumą.

Straipsnyje taip pat svarstomas rinkos pakaitalo efektas, įvertinant esamos kazino rinkos kanibalizmo atvejus. Autoriai pateikia Slovėnijos lošimų sektoriaus apžvalgą bei pateikia kitų vietovių (teritorijų) galimybių apžvalgą, dereguliuojant bei plečiant lošimų paslaugas bei rinkas.

Pagrindinė atlikto tyrimo išvada siejama su Slovėnijos turizmo plėtros galimybėmis, vystant integruotą kurortinių kazino tinklą, kuris ženkliai prisidėtų prie nacionalinio BVP.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lošimai, kazino, ekonomikos vystymasis, ekonomikos poveikio analizė, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict