ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Tarpkultūrinis žmonių išteklių mokymo ir ugdymo svarbos aspektas postkomunistinėse šalyse
Vilmantė Kumpikaitė

SANTRAUKA. Pramonė, kuri dominavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonomikoje Sovietų okupacijos laikotarpiu, žlugo kartu su TSRS. Tačiau minėtosios šalys po Sovietų Sąjungos žlugimo įsiliejo į rinkos ekonomikos transformavimosi procesą. Tarp kitų aspektų, šis revoliucinis procesas apima naujų institucijų adaptavimą ir ekonominius santykius, naujų technologijų poveikį, susiduriant su augančiais socialiniais poreikiais ir ugdant darbuotojus šiose šalyse. Šis straipsnis skirtas apžvelgti tarpkultūrinio žmonių išteklių mokymo ir ugdymo svarbą naujosiose Europos Sąjungos šalyse, labiausiai akcentuojant Lietuvą. Straipsnyje nagrinėjamas emigracijos procesas ir jo įtaka nedarbo lygiui Lietuvoje, apžvelgiant statistinius aštuonių postkomunistinių naujų Europos Sąjungos šalių rodiklius, nagrinėjami teoriniai tarpkultūriniai žmonių išteklių ugdymo aspektai, tokie kaip kalba ar komunikaciniai gebėjimai organizacijose. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – ištirti žmonių išteklių ugdymo tarpkultūrinius aspektus postkomunistinėse šalyse teoriniu požiūriu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmonių išteklių mokymas ir ugdymas, kultūra, Lietuva, Europos Sąjunga, migracija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict