ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Strateginiai bankų nuosavybės aspektai: Slovėnijos bankininkystės rinkos atvejis
Aljoša Feldin, Marko Košak, Janez Prašnikar, Matevž Rašković, Vesna Žabkar

SANTRAUKA. Straipsnio autoriai pastebi, jog Slovėnijos bankininkystės sektoriaus transformacijos įgavo kitokį nei likusio Centrinės ir Rytų Europos bankininkystės sektoriaus braižą. Straipsnyje nurodoma, jog galima išskirti du pagrindinius skirtuminius Slovėnijos bankininkystės transformacinių pokyčių bruožus: a) pirma, dviejų stambiausių Slovėnijos bankų reabilitacija buvo finansuojama iš vyriausybės lėšų, kuri tapo didžiausia šių bankų akcininke; b) antra, užsienio kapitalo valdomų bankų akcijos kilo nežymiai ir, galima teigti, liko vienų iš pačių žemiausių visame regione.

Autorių atlikto tyrimo tikslas buvo nustatyti ir išanalizuoti individualių Slovėnijos bankų strategijas bei aptarti galimus šio ūkio sektoriaus vystymosi scenarijus, pateikiant pasiūlymus Slovėnijos bankininkystės sektoriaus reguliavimo politikos gairėms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankininkystės sektorius, strategijos, pereinamosios ekonomikos, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict