ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Veiksniai, motyvuojantys fizinius ir technologijos mokslus studijuojančias jaunas moteris tęsti profesinę karjerą
Aistė Urbonienė

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjami veiksniai, motyvuojantys fizinius ir technologijos mokslus studijuojančias jaunas moteris tęsti profesinę karjerą pasirinktoje studijų srityje. Straipsnyje pristatoma dalis tyrimo, realizuoto vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamą projektą "Jaunų moterų įgalinimas profesinei karjerai universitetinėse technologijos ir fizinių mokslų studijose Lietuvoje". Anketinėje apklausoje dalyvavo 481 respondentai, studijuojantys fiziką, informatiką bei mechaniką penkiuose Lietuvos universitetuose. Gauti duomenys buvo analizuojami atliekant statistinę analizę bei turinio (content, angl.) analizę.

Tyrimas atskleidė tai, jog šias specialybes pasirinkusios jaunos moterys patiria daug sunkumų, apsunkinančių jų profesinės motyvacijos vystymąsi, tad reikalingos papildomos edukacinės priemonės, kurios sukurtų palankesnes sąlygas jų profesinės motyvacijos stimuliavimui. Konstatuota, jog universitetinė aplinka ir ypač kai kurių dėstytojų diskriminuojantis požiūris į technologinius bei fizinius mokslus studijuojančias jaunas moteris neįgalina merginų sėkmingai profesinei karjerai, nes nestimuliuoja teigiamo savo profesinio tinkamumo vertinimo.

Tuo tarpu sociokultūriniai veiksniai, kurie studijų metu stimuliuotų profesinės motyvacijos pasirinktoje technologinių ir fizinių mokslų srityje vystymąsi, yra: efektyviai organizuojamos studijos, užtikrinant vienodas lyčių galimybes informacijos gavimui, žinių suteikimui, skatinimui bei vertinimui, taip pat dalyvavimui studentų mainų programose, dėstytojų požiūrio į mechanikos, informatikos ir fizikos srityse studijuojančias merginas kaita atsikratant profesinių lyčių stereotipų, moterų gerosios profesinės praktikos pavyzdžiai, efektyvi profesinio orientavimo sistema bendrojo lavinimo mokyklose. Iš asmeninių veiksnių reikšmingiausias yra teigiamas savo profesinio tinkamumo vertinimas. Straipsnis atskleidžia vertingas įžvalgas, aktualias universitetams, aukštosioms mokykloms, tyrėjams bei technologinius ir fizinius mokslus studijuojančioms moterims.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: technologiniai ir fiziniai mokslai, profesinė motyvacija, profesinis tinkamumas, lyčių klausimai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict