ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Informacijos ir komunikacijos technologijų augimo efektas: empiriniai besiplečiančios Europos Sąjungos duomenys
Stelios Karagiannis, Mete Feridun

SANTRAUKA. Straipsnyje tiriamas informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) poveikis produkcijos Europos Sąjungos pramonės šakų vystymuisi besiplečiančioje Europos Sąjungoje (ES-25). Visų pirma, autoriai pabrėžia padarinius, kuriuos sąlygojo senosios valstybės-narės (ES-15), o vėliau tyrimas pratęsiamas ir naujųjų ES narių pavyzdžiu (ES-10). Statistinei analizei pasirenkama standartinė Cobb-Douglas gamybos funkcija, siekiant nustatyti IKT augimo tempus 26 pramonės šakose per 1995-2004 metų periodą.

Gauti empiriniai duomenys rodo, kad bendras IKT augimo tempas ES-15 nebuvo žymus 1990-1995 metais, tačiau pastebimas esminis augimas 2000-2004 metais. Be to, investicijų grąža į IKT sektorių buvo ženkliausia IKT gamybinėse šakose. Kita vertus, šis augimas krito 2000-2004 metais, kada nesustatyta ryškesnio investicijų grąžos proveržio IKT gamybinėse šakose. Priešingai, IKT augimo rezultatai džiugino tik Europos paslaugų pramonę, kuri intensyviai naudoja IKT savo veikloje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: informacijos ir komunikacijos technologijos, paneliniai duomenys, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict