ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Reklamos paštu ir periodinių leidinių pristatymo paslaugų paklausos elastingumas: Slovėnijos atvejis
Timotej Jagric, Jani Bekő

SANTRAUKA. Straipsnyje aptaria Slovėnijos nacionalinio pašto operatoriaus tiesioginių paslaugų paklausos funkcijų vidaus pašto logistikoje vertinimus. Analizuojamos laiko eilutės, taikomos reklamai paštu ir periodinių leidinių rinkos segmentui ir reklamos paštu rinkos segmentui. Autoriai tyrimo metu gauna tris pagrindines nuostatas:

Pirma, kainos paklausos elastingumas abiejuose rinkose yra žemiau nulio.

Antra, kainų didinimo autonomija Slovėnijoje yra apribota, o paklausos funkcijų reklamai paštu analizė rodo teigiamą skersinės kainos elastingumą, koreliuojantį su kainos svyravimais TV reklamoms. Reklamos paštu rinkos pakaitalai (reklama žurnaluose ir dienraščiuose) dar labiau susilaukia kainų svyravimų.

Ir trečia, reklamos paštu paslaugų paklausos pajamų elastingumo koeficientai rodo, kad bendras pašto pristatymų skaičius reklamos paštu rinkos rinkoje didėja greičiau, negu realios mažmeninės prekybos pajamos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: reklama paštu, periodiniai leidiniai, paklausos elastingumas, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict