ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Lyginamoji Danijos ir Lietuvos viešbučių darbuotojų įgalinimo studija
Rūta Kazlauskaitė, Ilona Bučiūnienė, Linas Turauskas, Laura Šalčiuvienė

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamas darbuotojų įgalinimas iš lyginamosios žmogiškųjų išteklių valdymo perspektyvos. Siekiant ištirti darbuotojų įgalinimo praktikos pasireiškimo panašumus bei skirtumus aukščiausios klasės viešbučiuose Danijoje ir Lietuvoje bei nustatyti organizacinio įgalinimo įtaką tokioms darbuotojų nuostatoms kaip psichologinis įgalinimas, pasitenkinimas darbu bei emocinis įsipareigojimas atlikta empirinė lyginamoji šių šalių viešbučių darbuotojų studija. Tyrimo rezultatai patvirtino dvi darbe iškeltas hipotezes – organizacinio įgalinimo bei pasitenkinimo darbu lygiai yra statistiškai reikšmingai aukštesni Danijoje, šalyje, kurioje netikrumo verginimo bei valdžios distancijos indeksai yra žemesni lyginant su Lietuva. Priešingai nei tikėtasi, statistiškai reikšmingų skirtumų tarp psichologinio įgalinimo bei emocinio įsipareigojimo tarp tirtų viešbučių darbuotojų imčių nenustatyta. Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad abejose populiacijose egzistuoja statistiškai reikšmingas teigiamas ryšys tarp organizacinio įgalinimo ir visų trijų tirtų darbuotojų nuostatų, t.y. psichologinio įgalinimo, pasitenkinimo darbu bei emocinio įsipareigojimo. Be to, psichologinis įgalinimas teigiamai įtakoja pasitenkinimą darbu, o pastarasis emocinį įsipareigojimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įgalinimas, įsipareigojimas, pasitenkinimas darbu, aukščiausios klasės viešbučiai, Danija, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict