ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Probleminis mokėjimų balanso augimas: ARPS metodo taikymo Turkijoje rezultatai
Ali Acaravci, Ilhan Ozturk

SANTRAUKA. Šiuo tyrimu išnagrinėtas Turkijos importo paklausos elastingumas, panaudojant autoregresinio paplitimo slankų (ARPS) modeliavimą bei testavo Thirlwall hipotezę dėl probleminio mokėjimų balanso augimo per 1980 sausio mėn. – 2006 balandžio mėn. laikotarpį. Autorių rezultatai rodo, kad Thirlwall dėsnis duotuoju atveju nebuvo patvirtintas. Tuo atveju, kada skirtumas tarp pusiausvyros ir realaus ekonominio augimo normų yra mažas, regresinės analizės rezultatai nusako, kad Thirlwall dėsnis negali būti taikomas Turkijai. Nesėkmingas šio dėsnio taikymas Turkijai gali būti paaiškintas besikeičiančiomis reliatyviomis kainomis ir kapitalo srautų svyravimais Turkijos ekonomikoje, atsižvelgiant į 1994, 1999 ir 2001 metų finansinės krizės pasekmes.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: autoregresinio paplitimo slankų (ARPS) modelis, augimas, mokėjimų balansas, Thirlwall dėsnis, Turkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict