ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Banko kapitalo analizė LogLet Lab programinės įrangos pagalba
Stasys A. Girdzijauskas, Dalia Štreimikienė, Marius Dubnikovas

SANTRAUKA. Logistinio augimo modeliavimas yra nauja tyrimų šaka, kuri dažnai tiriama užsienyje ir naudojama praktiniuose modeliuose siekiant prognozuoti skirtingų populiacijų vystymąsi. Dažnai naudojami kompiuteriniai modeliai, kurie yra paremti logistine funkcija – programinė įranga, kuri mums leidžia ne tik prognozuoti epidemijos plėtros tempus, gimstamumo pokyčius bet ir pokyčius ekonominiuose procesuose. Šio straipsnio pagrindinis tikslas yra parodyti kaip galima sukurti bankinio kapitalo analizės modelį pasinaudojant Loglet Lab programine įranga. Modeliavimui ir tyrimui naudojama minėta programinė įranga, jos sukurtos vaizdinės diagramos, kurios paremtos banko akcinio kapitalo analize bei prognozėmis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: logistinio augimo modeliavimas, akcinis kapitalas, Loglet Lab programine įranga, prognozavimas, kapitalo analizė, investicijų bankininkystė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict