ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Užsienio ir nacionalinių įmonių reklama Slovėnijoje per pereinamojo laikotarpio dešimtmetį
Marko Lah, Branko Ilič, Urša Golob

SANTRAUKA. Autoriai straipsnyje nagrinėja reklamos verslo ekonominį vaidmenį per dešimties metų periodą (1996-2006), kuris apima slovėnų ekonomikos perėjimo periodą, įskaitant įstojimą į Europos Sąjungos ir prisijungimą prie Euro zonos. Tiriamos nacionalinių ir užsienio įmonių reklamai skiriamų išlaidų tendencijos bendrame vartojimo lygmenyje. Empiriniame tyrime dalyvavo 100 slovėnų įmonių bei užsienio korporacijų filialų Slovėnijoje su aukščiausiu reklaminiu biudžetu, įvertinant 1996 ir 2006 metų laikotarpį. Tyrimo scenarijų sudaro dvi dalys: a) analizuojami antriniai reklamai skiriamų lėšų duomenys bei išryškinamos tendencijos Slovėnijos reklamos rinkoje; b) keliamos pirminio tyrimo hipotezės, kurios tikrinamos skirtingais statistiniais metodais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: reklamos išlaidos, nacionalinės ir užsienio įmonės, makroekonominiai ir politiniai reklamos veiksniai, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict