ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
  • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Straipsnis
Ekologinis marketingas ir ekologinis ženklinimas: ar tai užtikrina klientų lojalumą ekologiniams produktams Lietuvoje?
Dainora Grundey

SANTRAUKA. Straipsnyje svarstomos ekologinio marketingo ir ekologinio ženklinimo problemos, pateikiant teorinius šios sąsajos aspektus bei iliustruojant tiriamąjį objektą gausiais praktiniais pavyzdžiais iš Vokietijos, Norvegijos, Kanados, JAV ir kitų pasaulio šalių.

Ekologinis (dar kitaip vadinamas žaliasis, aplinkai draugiškas it kt.) marketingas bei ekologinis ženklinimas tampa šiuolaikinio verslo prerogatyva visame pasaulyje, o vartotojai palaipsniui suvokia ekologinių produktų naudą ir veiksmingumą.

Atlikto tyrimo 2007-2008 metais Lietuvoje metu apklausti 1054 respondentai keturiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Šiame tyrime buvo siekiama išsiaiškinti kai kuriuos ekologiškų produktų pirkimo ir vartojimo veiksnius; nustatyti, ar pirkėjai kreipia dėmesį į žemės ūkio produktų šalies kilmės klausimą, ekologinį prekių ženklinimą bei perdirbtų žemės ūkio produktų sudėtį; išanalizuoti, kokią įtaką jų pirkimo sprendimams turi ekologiškų produktų reklama ir ar ji pakankama.

Tyrėją taip pat domino klausimas, ar respondentai yra ištikimi pasirinktiems ekologiniams produktams, ar prekybos centrų ir prekyviečių vykdoma rėmimo veikla padeda ugdyti jų lojalumą ekologiniams žemės ūkio produktams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekologinis marketingas, ekologinis žymėjimas, ekologiniai produktai, vyriausybės politika ir reguliavimas, klientų lojalumas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict