ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Darbo jėgos pasiūlos ir darbo rinkos paklausos studija Latvijos nacionalinės ekonomikos kontekste
Elena Dubra, Edgars Kasalis, Karlis Purmalis

SANTRAUKA. Latvijos valstybinio ūkio vystymosi proceso metu darbo rinkos struktūra patiria ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius pokyčius, kuriančius neproporcingumą tarp darbo jėgos pasiūlos ir darbo jėgos paklausos sektoriuose. Reikia pažymėti, kad Latvijos valstybės ūkis patiria problemų, įgyvendinant nacionalinio darbo ir socialinio vystymosi programą.

Todėl straipsnio autoriai tyrė (2005-2007 metų laikotarpiu), identifikavo ir analizavo einamąją darbo jėgos pasiūlą ir paklausą valstybės ūkio sektoriuose. Jie nustatė egzistuojantį neproporcingumą, pasiūlė šių problemų sprendimo alternatyvas, taip pat suformulavo perspektyvinį duomenų surinkimo modelį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: profesija, darbo jėgos pasiūla, darbo jėgos paklausa, gamybos funkcija, prognozės, Latvija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict