ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Tailando darbuotojų požiūris į kinų darbdavių vadybinę praktiką Bankoke
Chanchai Bunchapattanasakda, Pisit Wong

SANTRAUKA. Šioje studijoje pateikiami tarptautinio tyrimo rezultatai apie tai, kaip Tailando darbuotojai suvokia Kinijos vadybininkų valdymo principus multinacionalinėse Kinijos korporacijose kompanijose, įsteigtose Tailande. Tarpkultūrinio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti a) nacionalines tailandiečių ir kinų savybes, pagrįstas G. Hofstede kultūrinėmis dimensijomis, b) kinų žmogiškųjų išteklių vadybos metodus, ir c) socialines Tailando ir Kinijos koncepcijas. Rezultatai atskleidė, kad Kinijos vadybininkai pritaikė savo nacionalinę kultūrą žmogiškųjų išteklių vadybos praktikoje Tailande, net nesistengė prisitaikyti bei adaptuotis prie tailandiečių kultūros. Tačiau, Tailando darbuotojai yra patenkinti, dirbdami su Kinijos vadybininkais, ir mano, kad pastarieji gebėtų atvesti savo įmones į pramonės šakos lyderių pozicijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: personalo valdymas, tarptautinio verslo administravimas, organizacijos kultūra, kinų vadybininkai, kinų multinacionalinės korporacijos, požiūriai, Tailando darbuotojai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict