ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Logistinių augimo modelių taikymas darnaus vystymosi tendencijoms analizuoti
Dalia Štreimikienė, Stasys A. Girdzijauskas

SANTRAUKA. Straipsnis nagrinėja logistinių augimo dėsnių pritaikymo darnaus vystymosi tendencijų analizei galimybes. Straipsnyje aprašoma, kaip logistinio augimo modeliai yra taikomi gyvojoje gamtoje, gyventojų augimo skaičiaus prognozavimui bei darnaus atsinaujinančių ir neatsinaujinančių gamtinių išteklių vartojimo lygiui apibrėžti. Be to, remiantis K. Bouldingo ir P. Hartley idėjomis logistinio augimo modeliai pritaikomi darniam žmonijos vystymuisi formalizuoti, apibrėžiant gyventojų skaičiaus augimo bei vartojimo ribas žemėje. Be to, logistiniai augimo dėsniai gali būti sėkmingai pritaikyti ekonominiams dėsningumams aprašyti, nes Ekonomikos teorijoje būdingi ribinių dydžių mažėjimo dėsningumai, kurie yra susiję su ribotais ištekliais. Kai išteklių vartojimas pasiekia prisotinimo ribą, eksponentinio augimo dėsnis ekonomikos dėsningumams aprašyti yra visiškai netinkamas. Mažėjančio ribinio naudingo ir mažėjančio ribinio produkto dėsnis rodo, kad esant prisotinimo reiškiniui, papildomas produkto vienetas neteikia pasitenkinimo, o papildomas investicijų vienetas jau neturės jokio gamybos prieaugio, jei kiti veiksniai yra pastovūs. Panaikinus šiuos apribojimus, tiek vartojimo struktūroje, tiek kitiems gamybos veiksniams, ribinio naudingumo arba ribinio produkto mažėjimo dėsnis negaliotų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darnus vystymasis, nešamoji atsargų talpa, logistinis augimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict