ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Lietuvos gyventojų taupymo elgsena
Egidijus Bikas

SANTRAUKA. Šis straipsnis pirmiausia analizuoja santaupų vertinimo metodus ir Lietuvos gyventojų santaupas. Antra, santaupų transformaciją į investicijas. Trečia, pateikiamas Lietuvos gyventojų apklausos duomenų apibendrinimas, kuris parodė, kad Lietuvos gyventojų santaupų norma yra labai žema. Ši taupymo elgsena buvo sąlygota žemomis gyventojų pajamomis, išaugusiu skolinimusi bei vartojimu ir gyventojų lūkesčiais. Ženkli Lietuvos santaupų turėtojų dalis nedalyvauja finansų rinkose, nes pinigus saugo grynųjų forma.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gyventojų santaupos, santaupų norma, taupymas, investavimas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict