ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Tarptautinės valdymo sistemos ir jų taikymo aspektai Latvijos žemės ūkio produktų sektoriuje
Ligita Melece

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiami studijos rezultatai, kurie apima maisto kokybės ir saugumo vaidmens ir skirtingų valdymo sistemų vertinimą. Pagrindinis tyrimo objektas buvo maisto produktų ir jų perdirbinimo proceso kokybės užtikrinimo ir saugumo reikalavimai. Be to, didelis dėmesys buvo skiriamas tolesnei darbo aplinkos ir darbuotojų sveikatos bei saugumo plėtrai, įvertinant ir Latvijos žemės ūkio produktų sektoriaus konkurencingumo galimybes. Autorė daug dėmesio skyrė tarptautinių vadybos standartų ir jų diegimo Latvijos žemės ūkio produktų sektoriuje problemoms.

Tyrimo metu paaiškėjo, jog Latvijos maisto įmonės skiria daugiau dėmesio maisto produkto ir procesų kokybei ir saugumui, bet žymiai mažiau dėmesio skiria darbuotojų sveikatai bei saugumui ar aplinkos rizikos valdymui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kokybė, saugumas, maistas, valdymo sistemos ir standartai, žemės ūkio produktų sektorius, Latvija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict