ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Elektroninės komercijos sistemų kokybės vertinimas
Natalija Guseva

SANTRAUKA. Statistiniai duomenys rodo spartų e-komercijos augimą, tuo pačiu auga ir verslo siekis efektyviau integruotis į virtualiąją rinką. Tai galima pasiekti naudojant aukštos kokybės priemones, tokiu būdu kyla klausimas – kaip įvertinti e-komercijoje naudojamos sistemos kokybę. Straipsnyje siūloma nagrinėti e-komercijos sistemą išskiriant tiesiogiai internete ir už interneto ribų vykstančius procesus ir hierarchiškai juos išskaidant. Vertinimui atlikti pasiūlytas netiksliosios klasifikacijos būdas, kuris leidžia minimizuoti tyrėjo įtaką vertinimui. Kokybės vertinimas gaunamas koeficiento pavidalu po keleto skaičiavimų, kurių tyrėjas negali įtakoti, tokiu būdu užtikrinamas vertinimo nešališkumas. Toks e-komercijos sistemos kokybės vertinimas galėtų būti aktualus: pačiam sistemų kūrėjui (vertina savo sukurtas sistemas: kuri yra geresnė, kuri labiau atitinka prioritetus, kur silpnumai ar privalumai); pirkėjui pasirenkant e-komercijos sistemą (palyginą keletą jam siūlomų sistemų, arba jam patikusių sistemų); verslo dalyviams pasirenkant tiekėją internetu bei vykdant sugretinimą; trečiajai šaliai (nepriklausomas rangavimas pagal kokybę).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kokybė, elektroninė komercija, netikslioji klasifikacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict