ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Nuo darnaus finansų vystymo iki etiškos bankininkystės
Francesc Relano

SANTRAUKA. Šio straipsnio tikslas yra parodyti:

  • Darnaus vystymo sąvokos taikyto ribotumą finansiniam sektoriui.
  • Naujos sąvokos atsiradimą, kuri skiriasi nuo darnių finansų, t.y. etiškos bankininkystės sąvoka.
  • Įvairių rūšių bankų tipologiją su svarbiausiomis jų savybėmis.
  • Skirtingą bankų prigimtį pagal pasiūlytą jų tipologiją, kuri atspindėta atitinkamuose bankų balansuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankų tipologija, etika, darnus vystymasis, socialiai atsakingos investicijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict