ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Veiksniai, lemiantys konkurencinių pranašumų kūrimą tarptautinių įmonių filialuose
Viltė Auruškevičienė, Laura Šalčiuvienė, Jurgita Vanagė

SANTRAUKA. Ši studija apibrėžia tarptautinių filialų vaidmenį, identifikuoja pagrindinius veiksnius, nustatančius tarptautinių įmonių filialų konkurencingų pranašumų išsivystymo lygį, ir empiriškai nagrinėja šiuos veiksnius Lietuvos verslas-verslui sektoriaus praktikoje. Empirinio tyrimo patvirtina, kad konteksto mechanizmų naudojimas, tokių kaip kontrolė ar koordinacija (naudojamus diferencijuoto filialų vaidmens apibrėžimui) turi savo apribojimus. Tad šis ryšys neturėtų būti ateityje akcentuojamas kaip pats svarbiausias “įmonės centro – filialo” santykiuose. Iš kitos pusės, tarptautinės įmonės turi susitelkti ties gebėjimų vystymu ir problemomis, susijusiomis su personalo valdymu, kadangi filialai turi daug platesnį vaidmenį negu anksčiau matyta.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pagrindiniai veiksniai, konkurencinis pranašumas, filialas, paslaugų sektorius, verslas verslui sektorius, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict