ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Užsienio kapitalo įmonių veiklos efektyvumas Turkijoje
Eyup Basti, Nizamettin Bayyurt

SANTRAUKA. Šis straipsnis analizuoja tiesioginių užsienio investicijų (TUI) efektyvumą Turkijoje. Siekiant įvertinti TUI efektyvumą Turkijoje, yra lyginamas užsienio kapitalo ir nacionalinių įmonių veiklos produktyvumas. Įmonės, kurios turi 10% ar daugiau tiesioginių užsienio investicijų savo kapitale yra klasifikuotos kaip užsienio kapitalo įmonės. Į tyrimo eigą įtrauktos 185 Stambulo vertybinių popierių biržoje įrašytos ne finansinio sektoriaus įmonės. Jų pasiskirstymas yra toks: 46 įmonės yra užsienio kapitalo ir 139 nacionalinės įmonės. Analizė apima kasmetinius įmonių duomenis nuo 2006 metų. Standartinė duomenų gaubimo analizė (DGA) bei DGA su draudimo sričių metodais yra panaudoti kaip efektyvumo matavimo metodologijos pagrindas.

Mūsų rezultatai rodo, kad užsienio kapitalo įmonės yra efektyvesnės nei nacionalinės įmonės. Remiantis mūsų rezultatais, užsienio kapitalo įmonės yra apie 6% efektyvesnės už nacionalines įmones, kada įvertinama DGA su draudimo sritimis. Skirtumas tarp veiklos produktyvumo pakyla 7% pagal standartinį DGA.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tiesioginės užsienio investicijos, efektyvumas, duomenų gaubtumo analizė (DGA), Turkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict