ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Kas vilioja užsienio bankus į Pietryčių Europą?
Liviu Voinea, Flaviu Mihaescu

SANTRAUKA. Šis straipsnis siekia surasti paaiškinamuosius kintamuosius užsienio bankų veiklai Pietryčių Europoje (PRE) ir Centrinėje ir Rytų Europoje (CRE). Tyrimas koncentruojasi ties trimis pagrindinėmis kategorijomis: tiesioginės užsienio investicijos (TUI), dvišalė prekyba ir Europos Sąjungos politika. Kaip įgaliojimas dvišalei bankininkystės veiklai, mes naudojome konsoliduotus užsienio reikalavimus pagal bankų pranešimus tarp šaltinio ir gavėjo šalių. Mūsų tiriamoji visuma apima 12 šaltinio šalių (kurių 10 yra Europos Sąjungos nariai) ir 16 gavėjo šalių (iš PRE, CRE ir buvusios Tarybų Sąjungos). Tiriamasis periodas yra 1995-2004 metai.

Mes nustatėme, kad dvišalė prekyba ir palūkanų normos diferencialas yra reikšmingi, o tai reiškia, kad užsienio bankai seka klientą ir eksploatuoja naudos galimybes. Buvo nustatyta, kad TUI yra silpnai reikšmingos, nes bankininkystės veikla šalyje yra sukurta nefinansinio TUI. Bankininkystės sektoriaus reforma, kaip Europos Sąjungos politikos įgaliojimas, privalomas visoms Rytų Europos šalims, taip pat atrodo reikšminga.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankininkystė, tiesioginės užsienio investicijos, prekyba, ES politika, Pietryčių Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict