ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Tarpkultūrinės dimensijos: organizacijos kultūra įmonėje Philip Morris, Lietuva
Dainora Grundey

SANTRAUKA. Verslo globalizacija iškėlė naujus prioritetus tarpkultūrinei vadybos teorijai ir praktikai. Šio straipsnio tikslas - pasiūlyti naują modelį organizacinės kultūros su skersiniais kultūriniais matmenimis, remiantis tarpkultūrinės vadybos ir organizacijos kultūros teorijomis. Straipsnio uždaviniai yra šie: a) atskleisti tarpkultūrinės vadybos ir organizacijos kultūros esmė; b) atlikti empirinį organizacijos kultūros tyrimą Philip Morris, Lietuva, įmonėje, remiantis G. Hofstede metodologija; c) pasiūlyti organizacijos kultūros modelį, paremtą tarpkultūrinėmis dimensijomis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarpkultūrinė vadyba, organizacijos kultūra, G. Hofstede kultūros dimensijos, Philip Morris Lietuva, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict