ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Europos smulkių ir vidutinių įmonių valdymas: korporacijų valdymo teorijos ir praktikos dvilypiškumas
Elisabeth Paulet

SANTRAUKA. Nuo nesenų skandalų Jungtinėse Valstijose (Enron, WorldCom) ir Europoje (Vivendi Universal, Parmalat ir kt.) ekonomistai ir vadybininkai žymiai atidžiau pradėjo vertinti įmonės valdymą korporacijose. Įmonės valdymas galėjo būti suprastas per skirtingas sprendimų kontrolės formas, egzistuojančias įmonėje. Ši kontrolė yra būtina, siekiant nustatytų tikslų, kuriuos formuluoja skirtingi partneriai (vadybininkai, akcininkai, investitoriai) įgyvendinimo garantijos.

Agento koncepcija, aptariama šiame straipsnyje, suponuoja tolesnių tyrimo klausimų formulavimą:

  • Koks yra korporacijos valdymo poveikis ekonominei korporacijų veiklai plačiąja prasme?
  • Kokie turi būti korporacijos strateginių tikslų prioritetai, užbėgant už akių finansinėms korporacijų krizėms?

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinės institucijos ir paslaugos, įmonių finansai ir jų valdymas, smulkios ir vidutinės įmonės, Rytų Europa, Vakarų Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict