ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Finansinių paslaugų industrijos konvergencija: Rusijos atvejis
Natalia Kuznetsova

SANTRAUKA. Globalizacijos procesai, finansinio kapitalo liberalizacijos ir koncentracijos, sukūrė naujus pasaulinės finansinės sistemos kontūrus. Finansinis susiliejimas ir finansinė konglomeracija tampa vienu iš centrinių šiuolaikinės finansinės sistemos elementų. Finansinio susiliejimo analizė leidžia padaryti išvadą apie trijų pagrindinių finansinių konglomeratų formų sambūvį: bankassurance (bankinis draudimas), assurfinance (draudimo finansai), allfinance (visuotiniai finansai), reikšdamas perėjimą nuo į produktą orientuotos į kliento orientuotą integruotų finansinių produktų pardavimų strategiją. Centrinis finansinio susiliejimo branduolys išsivysčiusiose šalyse yra bankai ir draudimo bendrovės.

Rusijos finansinio susiliejimo procesas palyginti su išsivysčiusiomis šalimis yra sukoncentruotas ne finansiniame, bet naftos ir dujų sektoriuose, išteklių gavybos, angliakasybos ir metalurginiuose kompleksuose, kurie buvo sukurti per sovietų periodą ir išliko per tam tikrą modernizaciją po 1990-ųjų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinių paslaugų rinka, bankai, draudimo paslaugos, finansinė konvergencija, finansinė konglomeracija, Rusija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict