ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Su darbu susijusio streso determinančių analizė ir modeliavimas tarpkultūriniame kontekste
Jekaterina S. Babichenko, Svetlana I. Babichenko

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas – nustatyti darbo streso lemiamų determinančių sistemą ir nustatyti jų reikšmingumą bendrame ir tarpkultūriniame kontekste. Probleminė situacija siejama su darbo įsipareigojimų klausimu, įvertinant trumpalaikę orientaciją (pagal G. Hofstede metodologiją), nes tai gali pakenkti darniam organizacijos išsivystymui. Straipsnyje taip pat aptariami tarptautinės vadybos klausimai, ypač tie atvejai, kada reikia atsižvelgti į organizacijos kultūros skirtumus, siekiant įgyvendinti tinkamas valdymo strategijas.

Darbo stresą gali sukelti du šaltiniai: 1) tiesioginiai streso veiksniai ir 2) atitikimo laipsnis tarp tam tikrų darbovietės mikroklimato savybių ir pageidaujamo darbo santykių lygmens. Reikėtų atsižvelgti į dvi pagrindines determinantes: tikrąsias darbovietės savybes ir asmenines vertybes bei požiūrius. Norint įgyvendinti užsibrėžtą tyrimo tikslą, buvo talyti šie tyrimo metodai – Bajeso analizė ir panelinių duomenų modeliai.

Buvo analizuojamos penkios šalys: Didžioji Britanija, JAV, Rusijos Federacija, Japonija ir Vokietija. Rezultatai rodo, kad socio-demografiniai ir įsipareigojimų veiksniai, darbo mikroklimatas ir darbo savybių komplektas yra reikšmingos determinantės darbo streso kontekste. Tarpkultūrinės analizės rezultatai parodė vidutinį nuokrypio laipsnį. Tarp šalių, turinčių unikalias lemiamas determinantes, buvo: Rusijos Federacija, Vokietija ir Japonija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacijos elgsena, personalo valdymas, tarptautinio verslo administravimas, Bajeso analizė, panelinių duomenų modeliai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict